BG In Thu, Chi, Hóa Đơn

09-08-2015

 Mẫu phiếu thu thường được dùng như chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.


HÓA ĐƠN,

PHIẾU XUẤT NHẬP KHO

Số lượng

A5 giấy bãi bằng răng cưa + số nhẩy

A5 cacbon

 2 liên răng cưa + số nhẩy

A5 cacbon

 3 liên răng cưa + số nhẩy

KHỔ GIẤY A5

* Kích thước: 150 x 210 mm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc: 01 mầu.

* Gim, cắt thành phẩm đẹp.

* Nếu 2 màu trở lên chỉ tính tiền in.

50 quyển

12.500đ/quyển

18.500đ/quyển

25.000đ/quyển

70 quyển

12.000đ/quyển

17.500đ/quyển

24.000đ/quyển

90 quyển

11.500đ/quyển

16.500đ/quyển

23.000đ/quyển

110 quyển

11.000đ/quyển

15.500đ/quyển

22.000đ/quyển

150 quyển

10.500đ/quyển

15.000đ/quyển

21.500đ/quyển

200 quyển

9.500đ/quyển

14.500đ/quyển

21.000đ/quyển

250 quyển

9.000đ/quyển

14.000đ/quyển

20.500đ/quyển

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

HÓA ĐƠN,

PHIẾU XUẤT NHẬP KHO

Số lượng

A4 giấy bãi bằng răng cưa + số nhẩy

A4 cacbon

 2 liên răng cưa + số nhẩy

A4 cacbon

 3 liên răng cưa + số nhẩy

 

KHỔ GIẤY A4

* Kích thước: 210 x 297 mm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc: 01 mầu.

* Gim, cắt thành phẩm đẹp.

* Nếu 2 màu trở lên chỉ tính tiền in.

50 quyển

19.000đ/quyển

32.000đ/quyển

42.000đ/quyển

70 quyển

17.500đ/quyển

30.000đ/quyển

39.000đ/quyển

90 quyển

16.500đ/quyển

28.000đ/quyển

38.000đ/quyển

110 quyển

15.500đ/quyển

26.000đ/quyển

37.500đ/quyển

150 quyển

15.000đ/quyển

25.500đ/quyển

37.000đ/quyển

200 quyển

14.500đ/quyển

25.000đ/quyển

36.500đ/quyển

250 quyển

14.000đ/quyển

24.500đ/quyển

36.000đ/quyển

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%