BÁO GIÁ CATALOGUE

07-09-2015

 Catalogue thường thiết kế với số trang chẵn như 8, 12, 16, 20, 24 .. trang và thường được in bằng công nghệ in Offset với số lượng hàng nghìn bản để giảm giá thành và có thể quảng bá rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của công ty. Kích thước phổ biến của catalog thường là khổ A4, A5  và được in trên giấy Couches với độ dày 120gsm,  150gsm, 200gsm, 250gsm và 300gsm. Nó được đóng lại thành cuốn giống như dạng sách hoặc tạp chí. Phương thức đóng cuốn có 2 hình thức cơ bản: Đóng kim giữa và may chỉ, phay gáy. Sau khi in, catalog thường được gia công bằng cách cán bóng, cán mờ, phun UV….

Catalogue còn được gọi là catalog hay catalo là một ấn phẩm in ấn không thể thiếu với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất hay thương mại. Với một thiết kế Catalogue phong cách và chuyên nghiệp tạo hiệu quả vượt xa không chỉ dừng lại là việc chỉ cung cấp thông tin sản phẩm. Nó giúp khách hàng triển vọng của bạn dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ của họ mong muốn và làm cho họ quyết định mua hàng dựa trên các thông tin được cung cấp trong danh mục, và ngoài ra, một catalog có hiệu quả phục vụ như là một trung gian cho việc giao tiếp giữa bạn và khách hàng của bạn


CATALOGUE A4

Số
lượng

Ruột c150

8 trang cả bìa

Ruột c150

12 trang cả bìa

Ruột c150

16 trang cả bìa

Ruột c150

20 trang cả bìa

Ruột c150

24 trang cả bìa

BÌA C200: Cán mờ 2 mặt

* Kích thước mở ra: 30 x 40cm

* Kích thước gấp vào: 20 x 30cm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc vô tận

* Ghim, cắt thành phẩm đẹp.

 

300 q

13.500đ/q

17.500đ/q

21.500đ/q

25.500đ/q

29.500đ/q

400 q

10.500đ/q

13.500đ/q

17.500đ/q

21.500đ/q

24.500đ/q

500 q

8.500đ/q

12.000đ/q

15.000đ/q

18.000đ/q

21.000đ/q

600 q

8.000đ/q

11.000đ/q

14.000đ/q

16.500đ/q

19.000đ/q

700 q

7.500đ/q

10.500đ/q

13.000đ/q

15.500đ/q

17.500đ/q

800 q

7.000đ/q

10.000đ/q

12.500đ/q

14.500đ/q

16.500đ/q

900 q

6.800đ/q

9.800đ/q

12.200đ/q

13.500đ/q

15.500đ/q

1.000 q

6.500đ/q

9.500đ/q

11.200đ/q

12.500đ/q

14.500đ/q

2.000 q

5.500đ/q

7.000đ/q

8.500đ/q

10.000đ/q

11.500đ/q

 

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

CATALOGUE A4

Số lượng

Ruột c150

8 trang cả bìa

Ruột c150

12 trang cả bìa

Ruột c150

16 trang cả bìa

Ruột c150

20 trang cả bìa

Ruột c150

24 trang cả bìa

BÌA C250: Cán mờ 2 mặt

* Kích thước mở ra: 30 x 40cm

* Kích thước gấp vào: 20 x 30cm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc vô tận

* Ghim, cắt thành phẩm đẹp.

 

300 q

14.500đ/q

18.000đ/q

24.000đ/q

27.000đ/q

32.000đ/q

400 q

11.500đ/q

14.500đ/q

18.500đ/q

22.500đ/q

24.000đ/q

500 q

10.000đ/q

13.000đ/q

15.500đ/q

18.000đ/q

21.000đ/q

600 q

9.000đ/q

12.000đ/q

14.000đ/q

17.000đ/q

19.000đ/q

700 q

8.500đ/q

11.500đ/q

13.000đ/q

16.000đ/q

17.500đ/q

800 q

8.000đ/q

11.000đ/q

12.500đ/q

15.000đ/q

16.500đ/q

900 q

7.800đ/q

10.800đ/q

12.200đ/q

14.500đ/q

16.000đ/q

1.000 q

7.500đ/q

10.500đ/q

11.200đ/q

14.000đ/q

15.500đ/q

2.000 q

6.200đ/q

8.000đ/q

9.500đ/q

11.500đ/q

13.000đ/q

 

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

 

CATALOGUE A4

Số lượng

Ruột c150

8 trang cả bìa

Ruột c150

12 trang cả bìa

Ruột c150

16 trang cả bìa

Ruột c150

20 trang cả bìa

Ruột c150

24 trang cả bìa

BÌA C300: Cán mờ 2 mặt

* Kích thước mở ra: 30 x 40cm

* Kích thước gấp vào: 20 x 30cm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc vô tận

* Ghim, cắt thành phẩm đẹp.

 

300 q

15.500đ/q

19.000đ/q

25.000đ/q

28.000đ/q

34.000đ/q

400 q

12.500đ/q

15.500đ/q

18.000đ/q

22.500đ/q

25.000đ/q

500 q

11.000đ/q

13.000đ/q

16.000đ/q

18.500đ/q

22.000đ/q

600 q

10.000đ/q

12.000đ/q

15.000đ/q

18.000đ/q

19.000đ/q

700 q

9.500đ/q

11.000đ/q

14.000đ/q

17.000đ/q

18.000đ/q

800 q

9.000đ/q

10.500đ/q

13.000đ/q

16.000đ/q

17.000đ/q

900 q

8.700đ/q

10.300đ/q

12.500đ/q

15.500đ/q

16.500đ/q

1.000 q

8.500đ/q

10.000đ/q

12.000đ/q

15.000đ/q

16.000đ/q

2.000 q

7.000đ/q

9.000đ/q

10.000đ/q

11.500đ/q

12.500đ/q

 

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

CATALOGUE A4

Số lượng

Ruột c200

8 trang cả bìa

Ruột c200

12 trang cả bìa

Ruột c200

16 trang cả bìa

Ruột c200

20 trang cả bìa

Ruột c200

24 trang cả bìa

BÌA C300: Cán mờ 2 mặt

* Kích thước mở ra: 30 x 40cm

* Kích thước gấp vào: 20 x 30cm

* File khách hàng chuyển đến.

* Màu sắc vô tận

* Ghim, cắt thành phẩm đẹp.

 

300 q

16.000đ/q

19.500đ/q

25.500đ/q

28.500đ/q

34.500đ/q

400 q

13.000đ/q

16.000đ/q

18.500đ/q

23.000đ/q

25.500đ/q

500 q

11.500đ/q

13.500đ/q

16.500đ/q

19.000đ/q

22.500đ/q

600 q

10.500đ/q

12.500đ/q

15.500đ/q

18.500đ/q

19.500đ/q

700 q

10.000đ/q

11.500đ/q

14.500đ/q

17.500đ/q

18.500đ/q

800 q

9.500đ/q

11.300đ/q

13.500đ/q

16.500đ/q

17.500đ/q

900 q

9.200đ/q

11.000đ/q

13.000đ/q

16.000đ/q

17.000đ/q

1.000 q

9.000đ/q

10.700đ/q

12.700đ/q

15.700đ/q

16.500đ/q

2.000 q

7.500đ/q

9.500đ/q

10.500đ/q

11.200đ/q

13.000đ/q

 

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%